^Back To Top
        Contact Us
        E-mail: contact@knk1301.eu
        Web: www.forumfajerwerki.pl
        Web: www.pyrobox.com.pl

KNK1301

Open Source Firing System

 • 1 KNK1301

  KNK1301 to 48-kanałowy moduł slave typu multiground zbudowany w oparciu o dwustopniową matrycę przekaźników. Modułem steruje mikrokontroler AVR ATmega16/32/644P. Moduł może być adresowany w zakresie 1-16. Moduł komunikuje się z systemem poprzez magistralę RS485. Do modułu można dołączyć modem radiowy pracujący w trybie "transparent". Interfejs modułu tworzą dwa przyciski i dwie diody LED, a w wersji KNK1301L - dwa przyciski i wyświetlacz LCD. Moduł zasilany jest z akumulatora 12V.
 • 2 KNK1302

  KNK1302 to prosty w konstrukcji 32-kanałowy moduł slave typu multiground zbudowany w oparciu o matrycę przekaźników 4x8. Modułem steruje mikrokontroler AVR ATmega16. Moduł może być adresowany w zakresie 1-24. Moduł komunikuje się z systemem poprzez magistralę RS485. Do modułu można dołączyć modem radiowy pracujący w trybie "transparent". Protokół komunikacyjny modułu KNK1302 jest zgodny ze standardem ustalonym dla modułu KNK1301. Interfejs modułu tworzą dwa przyciski i dwie diody LED. Moduł zasilany jest z akumulatora 12V.
 • 3 KNK1303

  KNK1303 to 32-kanałowy moduł slave z wyjściami zbudowany w oparciu o tranzystory MOSFET. W module zaimplementowano funkcję automatycznego testu obwodów zapalczych. Modułem steruje mikrokontroler AVR ATmega16. Moduł może być adresowany w zakresie 1-24. Moduł komunikuje się z systemem poprzez magistralę RS485. Do modułu można dołączyć modem radiowy pracujący w trybie "transparent". Protokół komunikacyjny modułu KNK1303 jest zgodny ze standardem ustalonym dla modułu KNK1301. Interfejs modułu tworzą trzy przyciski, wyświetlacz LCD i dwukolorowa dioda LED. Moduł zasilany jest z akumulatora 12V.
 • 4 FirstStep PRO

  FirstStep PRO to program przeznaczony do sterowania systemem zbudowanym z modułów slave KNK1301/2/3. FSPro zawiera edytor skryptów, automatyczny stepper oraz keypad do manualnego operowania modułami slave. FSPro zdalnie uzbraja/rozbraja moduły slave oraz może wysyłać im sygnał kontrolny Heartbeat.
 • 5 FirstStep PRO Player

  FirstStep PRO Player uzupełnia system o odtwarzacz plików WAV. FSPlayer może działać lokalnie tj. na tym samym komputerze co program FSPro lub na osobnym, dedykowanym komputerze, w dowolnym miejscu sieci systemu.

forumowy projekt opensource
systemu pirotechnicznego

interesujący cykl artykułów nt.
systemu Pyrobox

AVT531 to pierwszy z projektów zrealizowanych na forumfajerwerki.pl

AVT531 to moduł slave zbudowany w oparciu o kit AVT531 oferowany przez sklep.avt.pl
Moduł można skonfigurować na 4 sposoby:
1 - 8 kanałów / ogółem w systemie 64 kanały (8x8)
2 - 16 kanałów / ogółem 128 kanałów (8x16)
3 - 64 kanały / ogółem 256 kanałów (4x64)
4 - 64 kanały / ogółem 448 kanałów (7x64)
Moduł możne być adresowany w zakresie 1-8. Moduł komunikuje się z systemem poprzez magistralę RS485. Protokół komunikacyjny modułu AVT531 nie jest zgodny ze standardem ustalonym dla modułu KNK1301. Moduł zasilany jest z akumulatora 12V.
Uwaga! Do sterowania systemem zbudowanym z modułów AVT531 przeznaczony jest program FirstStep.

Szukaj na forumfajerwerki.pl strona 2, wpis #34

AVT531 Firing Module

Elementy i podzespoły:
karta przekaźników AVT531
konwerter USB-RS485 AVT530

Konfiguracja modułu:
16 kanałów / ogółem 128 kanałów (8x16)
64 kanały / ogółem 256 kanałów (4x64)
64 kanały / ogółem 448 kanałów (7x64)

Adresowanie modułu:
instrukcja ver.120303
program Terminal v1.9b

Filmy:
ZIP 17.3 MB
8 kanałów
16 kanałów

Filmy użytkowników forumfajerwerki.pl:
kameleon / moduł
kameleon / pokaz
capensis / moduł
capensis / pokaz
capensis / pokaz
luxor / moduł
luxor / test